HOFF & RAANES

Kulturkonsulenter og rådgivere

Hvem er vi?

Hoff og Raanes er et konsulent og rådgivningsfirma med hovedvekt på kultur, kulturelle og kreative næringer, mat og kulturturisme.  Med lang fartstid og en bred og sammensatt kompetanse utfører og tilbyr vi rådgivning, analyser, rapportskriving og prosjektledelse der kultur og kulturelle næringer skal være viktige drivere for å skape bolyst, stedsutvikling og nye, bærekraftige næringer. Eller rett og slett der kultur i seg selv skal være en del av Den kulturelle grunnmuren. Det ene utelukker ikke det andre. Enten det gjelder offentlig eller privat sektor.

Hva gjør vi?:

 • Prosjektledelse, rapporter, work-shops, SWOT-analyser

 • Revidering og nyutvikling av lokale kultur og kulturnæringsplaner mv.

 • Museumsutvikling – med hovedvekt på strategier og endringstiltak

 • Støtte til igangsetting av større prosjekter

 • Finansieringsbistand – støtte til konseptutvikling og søknader

 

Herunder:

 • Virksomhets og tiltaksanalyser

 • Prosjektutarbeidelse

 • Prosjektledelse/workshop

 • Innholdsproduksjon og drifting av hjemmesider

 • Kommunikasjonsrådgivning

 • Bistand til tale og kronikkskriving

For store endringer er på gang. Kommuner og fylker fusjoneres. Nye regioner vokser frem. Nye oppgaver kommer – eller kommer ikke. Nye rammebetingelser – nye bestillinger. Vi vet at det kommer. Spørsmålet er hvordan alt dette påvirker din kommune, etat eller område?

Har du kunnskapen, argumentene og beslutningsgrunnlaget du trenger for å selge inn en slagkraftig kultursatsing som tenker nytt og spenstig, men samtidig ikke heller kulturen ut med badevannet?

Samtidig vet vi at kultur mer enn noen gang er i ferd med å bli en avgjørende faktor for utviklingen av levedyktige byer og tettsteder. Det gjør selvfølgelig kulturen instrumentell – men også langt synligere og viktigere, slik at den faktisk blir en premissleverandør for samfunnsutviklingen. Det er mye som tyder på at Richard Florida hadde, og har, ganske mye rett.

Fremover må norske byer, tettsteder og kommuner være i stand til å utvikle kompetente strategier for både kultur i seg selv, for seg selv – og som kobler seg opp mot andre felt og andre næringer. Altså at den blir instrumentell.

Med etableringen av Kreativt Norge under Norsk Kulturråd, kulturelle næringer som ett av fem hovedsatsingsområder i Innovasjon Norge og to regjeringsoppnevnte utvalg med fokus på kulturelle næringer og kulturturisme, er den kulturelle næringen nå et betydelig satsingsområde for dagens regjering. Da gjelder det å lese det politiske landskapet, skjønne hva som faktisk står i den siste kulturmeldingen og ikke minst forstå hvilke føringer som ligger i Utredning av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet, hvor den virkelige rosinen i kulturpølsa ligger.  

Er du klar?​

Esben_28.jpg

ESBEN HOFF

Daglig leder og partner

90889494

esben@esbenhoff.no

Esben har en lang yrkeskarriere som journalist, programleder, redaktør, kommunikasjonsleder, forlegger, forfatter, utreder, konsulent og møteleder særlig innenfor kultur/kulturelle næringer og mat. Han har spesielt vært opptatt av emner som kultur og næring, politikk, steds og – byutvikling, kulturturisme, mat, frivillighet, innovasjon og nyskaping med videre. Esben har bakgrunn fra blant annet NRK P2, men har de siste årene vært kommunikasjonsansvarlig i Kunnskapsverket – Nasjonalt senter for kulturelle næringer, redaktør av kulturmagasinet Kultmag og redaktør og partner i Andrimne Forlag AS. Han er også en mye benyttet møteleder/moderator innenfor kultur, kreative næringer og opplevelsesøkonomi.

I løpet av de siste fem årene har satsingen på kulturelle og kreative næringer hatt et helt annet fokus og tyngde. Det er mer politikk, klarere bestillinger, høyere forventninger. Men nettopp da er det viktig å stoppe opp og si: Nei, slett ikke all kultur skal være instrumentell.

HainnJannnnnErikmedHua.jpeg

JAN ERIK RAANES

Styreleder og partner

48161499

Jan Erik har i løpet av sin 40-årige yrkeskarriere hatt en rekke forskjellige og sentrale lederoppgaver innenfor kulturfeltet. Han kommer fra jobben som spesialrådgiver i Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon, og har tidligere blant annet vært prosessleder i Lund i Sverige (søknad europeisk kulturby), avdelingsdirektør for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, direktør i Norge 2005 as, prosjektleder for Norge 2000 as, og prosjektleder i Norsk kulturråd for å nevne noe. Av sentrale verv kan vi nevne nestleder – styre for IKS Museene for kystkultur og gjenreisning (Finnmark), leder av Norsk kulturforum (NOKU), leder – CODA (Oslo International Dance festival), styremedlem – Arts and business og hovedtillitsvalgt NTL.

Vi ser og hører nå at mange trenger hjelp til å navigere i dagens komplekse kulturpolitiske landskap. Det er ikke lett å skulle sy sammen et opplegg som skal bidra til positive beslutninger, hverken lokalt, regionalt eller nasjonalt. Jeg har vært der flere ganger selv gjennom mitt yrkesaktive liv. Jeg har feilet og lykkes. Men med våre felles erfaringer og brede kontekstuelle forståelse kan vi hjelpe våre oppdragsgivere til å treffe riktige valg. Dette innebærer at vi kan vise hvilke politiske, faglige, organisatoriske og økonomiske forhold som skal til for at våre oppdragsgivere skal nå sine mål.