NYHETSBREV

Gjennom vår erfaring fra kulturbransjen har vi opparbeidet oss et ... syn. Vi ønsker å formidle disse tankene videre og bidra med et par ekstra øyne på hvordan kulturbransjen fungerer. Med dette har vi utviklet et nyhetsbrev som kan supplementere og gi nye innblikk i bransjen. Trykk på knappen under hvis du ønsker registrere deg på vårt nyhetsbrev og motta det én gang i måneden.