Under kan du lese om et lite utvalg av de prosjektene vi har vært involvert i.

Kunnskapsverket

II Kunnskapsverket - nasjonalt senter for kulturelle næringer - har Esben fungert som deres kommunikasjonsleder. Det har blant annet inkludert produksjon av nyheter, utsendelse av nyhetsbrev, skriving av kronikker, events, myndighetskontakt, medierådgivning med videre.

Kunnskapsverket fases ut høsten 2019.

St. Olav Bokhandel

Virksomhets og tiltaksanalyse for St. Olav bokhandel på vegne av Oslo katolske bispedømme.

Bygdøystrategi 2020

Utredning og mulighetsstudie for alle de åtte museene på Bygdøy avlevert januar 2018.  

Det Andre Teateret

Utredning og mulighetsstudie på oppdrag av styret i DAT. Rapporten ble levert våren 2019.

Forsvarsdepartementet

Jan Erik var med å skrive  St.meld. nr. 33 (2008-2009), «Kultur å forsvare» Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020-

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Jan Erik ledet forprosjektarbeidet som sikret etableringen av Stiklestad nasjonale kultursenter.

Forsvaret

Jan Erik var med å utrede etablering av nytt Forsvarsmuseum i Oslo og utviklingstiltak for Vardøhus festning.

Stavanger - Europeisk Kulturhovedstad 2008

Ledet arbeidet med sluttføring av Stavangers søknad om tittel som Europeisk kulturhovedstad 2008 (Open Port).

Musikkregion Gjøvik/Musikk Innlandet

Esben var med å gjennomføre en workshop og analyse for videreutvikling av Musikkregion Gjøvik/Musikk Innlandet.

Kulturnæringsplan Lillehammer

Esben medvirket til å skrive grunnlaget for en ny kulturnæringsplan for Lillehammer kommune.